Organisatie

 

Conseil d'administration

 

Fabian Maingain

Voorzitter - Schepen van Smart City van de Stad Brussel

Satina Diallo Cellou

Lid van de raad van bestuur gemandateerd door de Stad Brussel

Saïda Bakkali

Lid van de raad van bestuur gemandateerd door de Stad Brussel

Erik Hulsbosch

Lid van de raad van bestuur gemandateerd door de Stad Brussel

Stéphane Goethals

Lid van de raad van bestuur gemandateerd door de Stad Brussel

Christophe Boulert

Vertegenwoordiger van het OCMW van de Stad Brussel

Dominique De Backer

Lid van de raad van bestuur gemandateerd door de Stad Brussel

Chloé Liebens

Lid van de raad van bestuur gemandateerd door de Stad Brussel

Joëlle Milquet

Lid van de raad van bestuur gemandateerd door de Stad Brussel

Fatima Abid

Lid van de raad van bestuur gemandateerd door de Stad Brussel

Luc Symoens

Lid van de raad van bestuur gemandateerd door de Stad Brussel

Patrick Van Vooren

Vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Mary-Odile Lognard

Chief Executive Officer

Régis Pitolet

Directeur Transformation

TBD

Directeur Operations

Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen (14 december 2017).