Over i-CITY

i-CITY treedt al sinds 1993 op als informaticacentrum van de Stad Brussel. Als technologische partner van de Stad Brussel verstrekt i-CITY​ diensten en oplossingen, advies en ondersteuning aan de stad en beheert het centrum haar informaticapark.

Onze slogan

Brussels Digital and Citizen Friendly

Onze waarden

  • Engagement: Ik durf initiatieven te nemen om de tevredenheid van de opdrachtgever en de projectgebruikers te verhogen of om de efficiëntie te verbeteren.
  • Oplossingsgericht: Wanneer ik een op een probleem stuit, stel ik positieve en constructieve oplossingen voor.
  • Klantgericht: Ik handel steeds met het oog op het maximaliseren van de (interne en externe) ervaring van de opdrachtgever en de gebruikers van het project.

Onze missie

  • Het bedenken van de oplossingen en diensten van morgen voor een digitaal Brussel.
  • Het verzekeren van een eenvoudige, betrouwbare en concurrentiële toegang tot alle geautomatiseerde diensten van de Stad voor alle burgers.
  • Het begeleiden van de Stad bij het realiseren van haar projecten van concept tot ondersteuning

Applicaties & materiaal

i-CITY biedt de Stad Brussel softwareoplossingen op maat, aangepast aan haar behoeften en werkdomeinen. Daarnaast stelt i-CITY de stad betrouwbare tools ter beschikking die hun sporen hebben verdiend op het vlak van e-administratie en e-government. 

De betrokken domeinen zijn met name aankopen, demografie, e-government, onderwijs, vastgoed, internet, openbare bibliotheken, kinderdagverblijven, relatie tussen burger en bestuur, human resources, openbare netheid en openbare werken.

Materiaal

i-CITY helpt ook bij de selectie, installatie en het beheer van informatica-, bureautica- en netwerkmateriaal, en verzekert de beveiligde hosting van de uitrusting en websites.

Assistentie

Het ervaren personeel van i-CITY verzekert eveneens de ondersteuning van de gebruikers, per telefoon en ter plaatse.

Aankoopcentrale

Opdat ook andere aanbestedende overheden kunnen beschikken over de beste oplossingen voor de meest voordelige kostprijs, fungeert i-CITY ook als aankoopcentrale.

Kwaliteit

i-CITY past de methodes van PRINCE2 en ITIL toe.