U bent hier

 

Over i-CITY

i-CITY treedt al sinds 1993 op als informaticacentrum van de Stad Brussel. Als technologische partner van de Stad Brussel verstrekt i-CITY​ diensten en oplossingen, advies en ondersteuning aan de stad en beheert het centrum haar informaticapark.

Applicaties & materiaal

i-CITY biedt de Stad Brussel softwareoplossingen op maat, aangepast aan haar behoeften en werkdomeinen. Daarnaast stelt i-CITY de stad betrouwbare tools ter beschikking die hun sporen hebben verdiend op het vlak van e-administratie en e-government. 

De betrokken domeinen zijn met name aankopen, demografie, e-government, onderwijs, vastgoed, internet, openbare bibliotheken, kinderdagverblijven, relatie tussen burger en bestuur, human resources, openbare netheid en openbare werken.

Materiaal

i-CITY helpt ook bij de selectie, installatie en het beheer van informatica-, bureautica- en netwerkmateriaal, en verzekert de beveiligde hosting van de uitrusting en websites.

Assistentie

Het ervaren personeel van i-CITY verzekert eveneens de ondersteuning van de gebruikers, per telefoon en ter plaatse.

Aankoopcentrale

Opdat ook andere aanbestedende overheden kunnen beschikken over de beste oplossingen voor de meest voordelige kostprijs, fungeert i-CITY ook als aankoopcentrale.

Kwaliteit

i-CITY past de methodes van PRINCE2 en ITIL toe.