U bent hier

 

Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijke uitgever

De verantwoordelijke uitgever van de i-CITY-website is Mary-Odile Lognard, algemeen directeur.

i-CITY vzw
Mary-Odile Lognard, algemeen directeur
Emile Jacqmainlaan 95 - 1000 Brussel

Ontwerp & onderhoud

De website i-city.brucity.be werd ontworpen en gerealiseerd door i-CITY die er ook de webhosting, het technische onderhoud en de updating voor verzorgt.

Rechten

De volledige website valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor documenten, afbeeldingen en foto’s die gedownload kunnen worden.

Het is ten strengste verboden, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever of diens afgevaardigde, om de hele of een deel van de website op een elektronische drager te kopiëren of te verspreiden.